Örökbefogadás

Örökbefogadás Magyarországon

Budapest demográfia közösség

Az elmúlt 10 évben háromszorosára nőtt a meddőségi problémák miatt orvoshoz forduló 40 év feletti nők aránya. Évente a meddőségi kezelésekkel 4 000 gyermek jön világra, ami a teljes születésszám 4-5%-a, de sajnos a meddő párok 25%-a még a kezelések ellenére is gyermektelen marad.

Az örökbefogadás feltételei bonyolultak és hosszadalmas procedúra előzi meg. Statisztikák szerint a sikeresen örökbefogadó szülőknek minősített pároknak átlagosan 2-4 évet kell várnia, míg az örökbefogadott gyermek családjukba érkezhet.

Ennek nemcsak az az oka, hogy az örökbe fogadni szándékozó személy pszichikai alkalmasságának vizsgálata során a szakszolgálat feltárja, hogy az örökbefogadási szándék motivációja, a család élethelyzete, az örökbe fogadni szándékozó személy életkora és személyisége, a gyermek nevelésével kapcsolatos elképzelése előreláthatólag biztosítja-e az örökbefogadandó gyermek harmonikus fejlődését, felnevelését.

A szakszolgálat által felkért háziorvosnak, vagy szakorvosnak arra kell választ adnia, hogy az örökbe fogadni kívánó személy nem szenved-e a gyermek megfelelő ellátását is korlátozó testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságban, alkohol vagy kábítószer függőségben, súlyos pszichotikus zavarban, illetve olyan betegségben, amely miatt – akár időszakosan is – akadályozott a gyermekről való gondoskodás, illetve amely a gyermek fejlődését veszélyezteti.

Ahhoz, hogy egy gyermek örökbe fogadható legyen, a Gyámhivatal és a társszervek vizsgálatokat folytatnak le: A gyermek örökbefogadható, ha vér szerinti szülei úgy döntenek, hogy hozzájárulnak gyermekük örökbefogadásához.Ha számukra ismert személy általi örökbefogadáshoz járulnak hozzá, akkor és csak akkor nyílt az örökbefogadás, ha számukra ismeretlen személy általi örökbefogadáshoz, akkor titkos az örökbefogadás. Az utóbbi esetben, ha a gyermek nem egészséges, vagy betöltötte 6. életévét, a gyámhivatal jóváhagyása szükséges a hozzájáruláshoz. Ha a gyámhivatal 60 napig nem nyilatkozik, a jóváhagyás megadottnak tekintendő. A gyámhivatal döntése előtt megkeresi az Emberi Erőforrások Minisztériumában működő országos nyilvántartást, arra vonatkozóan, hogy a gyermek örökbefogadására van-e esély.

Magyarországon jelenleg az fogadhat örökbe, aki:

  • teljesen cselekvőképes nagykorú,
  • személyisége és körülményei alapján alkalmas örökbefogadó szülőnek,
  • részt vett az örökbefogadás előtti tanácsadáson és felkészítő tanfolyamon,
  • nem áll szülői felügyeletet megszüntető, vagy közügyek gyakorlásától eltiltó bírói ítélet hatálya alatt,
  • a gyermeknél legalább 16 és legfeljebb 45 évvel idősebb, és alkalmasságát a gyámhivatal határozatban állapítja meg. 

Örökbefogadó lehet házaspár vagy egyedülálló személy is. Az örökbefogadás egy családpótló intézmény, ezért a családjogi törvény a gyermek érdekében fogalmazza meg azt a zsinórmérték szabályt, hogy elsősorban a házasságban élő örökbefogadók által történő örökbefogadást kell a gyámhivatalnak engedélyezni, ami azt jelenti, hogy az egyedülálló általi örökbefogadás sem kizárt, amennyiben az a gyermek érdekében áll. Egyedülálló személy által történt örökbefogadás fennállása esetén más személy nem fogadhatja örökbe a gyermeket, tehát kizárt, hogy az örökbefogadó élettársa külön örökbefogadóként felléphessen. Az örökbefogadás fennállása alatt utólagosan a gyermeket csak az örökbefogadó házastársa fogadhatja örökbe.

Magyarországon jelenleg hét nyílt örökbefogadások előkészítésében közreműködő közhasznú szervezet rendelkezik működési engedéllyel: – Alfa Magzat, – Csecsemő-, Gyermek- és Családvédelmi Szövetség- Bölcső Alapítvány- Együtt az Életért Közhasznú Egyesület- Fészek az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért Alapítvány- Gólyahír Egyesület- VÁRVA VÁRT Alapítvány- Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány.

Kiemelt kép: babanet.hu

Címke:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.